Paste your Google Webmaster Tools verification code here

טבעות יהלומים

 • טבעת אביגל טבעת אביגל צפייה מהירה
  • טבעת אביגל טבעת אביגל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אביגל
  • 3,086.00 
  • משקל יהלומים 0.52 סה"כ יהלומים 55 משקל זהב 3.6 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת אביה טבעת אביה צפייה מהירה
  • טבעת אביה טבעת אביה צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אביה
  • 3,965.00 
  • משקל יהלומים 0.77 סה"כ יהלומים 55 משקל זהב 3.45 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת אדיר טבעת אדיר צפייה מהירה
  • טבעת אדיר טבעת אדיר צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אדיר
  • 5,122.00 
  • משקל יהלומים לבנים 0.60 משקל יהלומים שחורים 0.75 סה"כ יהלומים 75 משקל זהב 9.26 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה…
  • בחר אפשרויות
 • טבעת אדל טבעת אדל צפייה מהירה
  • טבעת אדל טבעת אדל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אדל
  • 3,706.00 
  • משקל יהלומים 0.64 סה"כ יהלומים 41 משקל זהב 3.5 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת אור טבעת אור צפייה מהירה
  • טבעת אור טבעת אור צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אור
  • 7,516.00 
  • משקל יהלומים 1.67 סה"כ יהלומים 35 משקל זהב 4.60 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת אוראל טבעת אוראל צפייה מהירה
  • טבעת אוראל טבעת אוראל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אוראל
  • 5,045.00 
  • משקל יהלומים 0.38 יהלום מרכזי 0.37 סה"כ יהלומים 57 משקל זהב 3.2 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת אוריאן טבעת אוריאן צפייה מהירה
  • טבעת אוריאן טבעת אוריאן צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אוריאן
  • 5,368.00 
  • משקל יהלומים 0.72 יהלום מרכזי 0.18 סה"כ יהלומים 59 משקל זהב 6.3 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת אורינה טבעת אורינה צפייה מהירה
  • טבעת אורינה טבעת אורינה צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אורינה
  • 3,082.00 
  • משקל יהלומים 0.20 סה"כ יהלומים 19 יהלום מרכזי 0.20 משקל זהב 3.0 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת אורפז טבעת אורפז צפייה מהירה
  • טבעת אורפז טבעת אורפז צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אורפז
  • 5,122.00 
  • משקל יהלומים 0.64 יהלום מרכזי 0.40 סה"כ יהלומים 59 משקל זהב 5.10 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת אושרית טבעת אושרית צפייה מהירה
  • טבעת אושרית טבעת אושרית צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אושרית
  • 4,975.00 
  • משקל יהלומים 0.32 יהלום מרכזי 0.37 משקל זהב 2.45 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת איילה צפייה מהירה
  • טבעת איילה צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת איילה
  • 4,241.00 
  • משקל יהלומים 0.56 יהלום מרכזי 0.28 סה"כ יהלומים 45 משקל זהב 4.2 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת אלי טבעת אלי צפייה מהירה
  • טבעת אלי טבעת אלי צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אלי
  • 8,061.00 
  • משקל יהלומים 0.70 יהלום מרכזי 0.61 סה"כ יהלומים 11 משקל זהב 3.50 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת אלינור טבעת אלינור צפייה מהירה
  • טבעת אלינור טבעת אלינור צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אלינור
  • 3,405.00 
  • משקל יהלומים 0.10 יהלום מרכזי 0.31 סה"כ יהלומים 7 משקל זהב 2.0 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת אמי טבעת אמי צפייה מהירה
  • טבעת אמי טבעת אמי צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אמי
  • 1,776.00 
  • משקל יהלומים 0.30 סה"כ יהלומים 9 משקל זהב 2.6 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת אנאל טבעת אנאל צפייה מהירה
  • טבעת אנאל טבעת אנאל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אנאל
  • 8,913.00 
  • משקל יהלומים 1.12 יהלום מרכזי 0.49 סה"כ יהלומים 94 משקל זהב 7.45 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת אנגלינה טבעת אנגלינה צפייה מהירה
  • טבעת אנגלינה טבעת אנגלינה צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אנגלינה
  • 957.00 
  • משקל יהלומים 0.11 סה"כ יהלומים 16 משקל זהב (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת אשלי טבעת אשלי צפייה מהירה
  • טבעת אשלי טבעת אשלי צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת אשלי
  • 6,918.00 
  • משקל זהב 1.29 סה"כ יהלומים 162 משקל זהב 7.6 לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת בת-אור צפייה מהירה
  • טבעת בת-אור צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת בת-אור
  • 8,983.00 
  • משקל יהלומים 2.44 סה"כ יהלומים 107 משקל זהב 5.0 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת בת-אל טבעת בת-אל צפייה מהירה
  • טבעת בת-אל טבעת בת-אל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת בת-אל
  • 3,253.00 
  • משקל יהלומים 0.18 יהלום מרכזי 0.32 סה"כ יהלומים 19 משקל זהב 2.20 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת גבריאל צפייה מהירה
  • טבעת גבריאל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת גבריאל
  • 2,898.00 
  • משקל יהלומים 0.58 סה"כ יהלומים 41 משקל זהב 2.25 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת גולדי טבעת גולדי צפייה מהירה
  • טבעת גולדי טבעת גולדי צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת גולדי
  • 5,491.00 
  • משקל יהלומים 1.0 סה"כ יהלומים 7 משקל זהב 3.75 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת גולינה טבעת גולינה צפייה מהירה
  • טבעת גולינה טבעת גולינה צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת גולינה
  • 4,249.00 
  • משקל יהלומים 0.64 יהלום מרכזי 0.10 סה"כ יהלומים 95 משקל זהב 3.64 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת גיא טבעת גיא צפייה מהירה
  • טבעת גיא טבעת גיא צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת גיא
  • 2,271.00 
  • משקל יהלומים לבנים 0.15 משקל יהלומים שחורים 0.39 סה"כ יהלומים 33 לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת גלאור טבעת גלאור צפייה מהירה
  • טבעת גלאור טבעת גלאור צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת גלאור
  • 7,173.00 
  • משקל יהלומים 1.22 סה"כ יהלומים 184 משקל זהב 6.2 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת גלי טבעת גלי צפייה מהירה
  • טבעת גלי טבעת גלי צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת גלי
  • 9,765.00 
  • משקל יהלומים 0.98 יהלום מרכזי 0.54 סה"F יהלומים 128 משקל זהב 4.40 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת גרינוולה טבעת גרינוולה צפייה מהירה
  • טבעת גרינוולה טבעת גרינוולה צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת גרינוולה
  • 4,456.00 
  • משקל יהלומים 0.74 סה"כ יהלומים 110 משקל זהב 4.30 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת דגם SYZ0314 צפייה מהירה
  • טבעת דגם SYZ0314 צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת דגם SYZ0314
  • 1,480.00 
  • לפרטים והזמנות חייגו: 0544981102 - עופר 0547791282 - מיכאל * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת דגנית צפייה מהירה
  • טבעת דגנית צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת דגנית
  • 11,280.00 
  • משקל יהלומים 1.62 יהלום מרכזי 0.44 סה"כ יהלומים 99 משקל זהב 5.7 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת דורית טבעת דורית צפייה מהירה
  • טבעת דורית טבעת דורית צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת דורית
  • 1,915.00 
  • משקל יהלומים 0.31 סה"כ יהלומים 7 משקל זהב 2.62 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת דנאור טבעת דנאור צפייה מהירה
  • טבעת דנאור טבעת דנאור צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת דנאור
  • 5,250.00 
  • משקל יהלומים 0.42 יהלום מרכזי 0.54 סה"כ יהלומים 35 משקל זהב 4.1 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת דנאל טבעת דנאל צפייה מהירה
  • טבעת דנאל טבעת דנאל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת דנאל
  • 6,972.00 
  • משקל יהלומים 0.60 יהלום מרכזי 0.50 סה"כ יהלומים 101 משקל זהב 4.2 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת דנה טבעת דנה צפייה מהירה
  • טבעת דנה טבעת דנה צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת דנה
  • 5,548.00 
  • משקל יהולמים 1.25 סה"כ יהלומים 73 משקל זהב 3.02 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת דניאל טבעת דניאל צפייה מהירה
  • טבעת דניאל טבעת דניאל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת דניאל
  • 4,208.00 
  • משקל יהלומים 0.80 סה"כ יהלומים 42 משקל זהב 5.80 לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת דנית טבעת דנית צפייה מהירה
  • טבעת דנית טבעת דנית צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת דנית
  • 2,091.00 
  • משקל יהלומים 0.31 סה"כ יהלומים 27 משקל זהב 3.30 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת הדס טבעת הדס צפייה מהירה
  • טבעת הדס טבעת הדס צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת הדס
  • 1,389.00 
  • משקל יהלומים 0.22 סה"כ יהלומים 23 משקל זהב 2.0 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת ויקטוריה צפייה מהירה
 • טבעת זהב דגם TA0001 טבעת זהב דגם TA0001 צפייה מהירה
  • טבעת זהב דגם TA0001 טבעת זהב דגם TA0001 צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת זהב דגם TA0001
  • 1,980.00 
  • לפרטים והזמנות חייגו: 0544981102 - עופר 0547791282 - מיכאל * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת זהר טבעת זהר צפייה מהירה
  • טבעת זהר טבעת זהר צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת זהר
  • 5,303.00 
  • משקל יהלומים 0.86 סה"כ יהלומים 80 משקל זהב 7.3 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת חן טבעת חן צפייה מהירה
  • טבעת חן טבעת חן צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת חן
  • 6,925.00 
  • משקל יהלומים 1.18 סה"כ יהלומים 181 משקל זהב 5.80 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת טוהר טבעת טוהר צפייה מהירה
  • טבעת טוהר טבעת טוהר צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת טוהר
  • 7,057.00 
  • משקל יהלומים 1.29 סה"כ יהלומים 88 משקל זהב 6.30 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת טופז טבעת טופז צפייה מהירה
  • טבעת טופז טבעת טופז צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת טופז
  • 6,001.00 
  • משקל יהלומים 1.10 סה"כ יהלומים 126 משקל זהב 4.87 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת טים צפייה מהירה
  • טבעת טים צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת טים
  • 4,831.00 
  • משקל יהלומים 0.27 יהלום מרכזי 0.39 סה"כ יהלומים 19 משקל זהב 3.20 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת טליה טבעת טליה צפייה מהירה
  • טבעת טליה טבעת טליה צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת טליה
  • 6,788.00 
  • משקל יהלומים 0.96 יהלום מרכזי 0.39 סה"כ יהלומים 40 משקל זהב 3.7 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת יאן טבעת יאן צפייה מהירה
  • טבעת יאן טבעת יאן צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת יאן
  • 5,637.00 
  • משקל יהלומים 0.51 יהלום מרכזי 0.32 סה"כ יהלומים 63 משקל זהב 2.20 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת יובל טבעת יובל צפייה מהירה
  • טבעת יובל טבעת יובל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת יובל
  • 4,670.00 
  • משקל יהלומים 0.27 יהלום מרכזי 0.33 סה"כ יהלומים 41 משקל זהב 2.97 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת יולי טבעת יולי צפייה מהירה
  • טבעת יולי טבעת יולי צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת יולי
  • 4,379.00 
  • משקל יהלומים 0.36 יהלום מרכזי 0.42 סה"כ יהלומים 39 משקל זהב 2.50 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת יעלה טבעת יעלה צפייה מהירה
  • טבעת יעלה טבעת יעלה צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת יעלה
  • 3,580.00 
  • משקל יהלומים 0.68 סה"כ יהלומים 50 משקל זהב 3.40 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת ירדנה טבעת ירדנה צפייה מהירה
  • טבעת ירדנה טבעת ירדנה צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת ירדנה
  • 3,678.00 
  • משקל יהלומים 0.43 יהלום מרכזי 0.22 סה"כ יהלומים 21 משקל זהב 1.8 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת ליאו צפייה מהירה
  • טבעת ליאו צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת ליאו
  • 7,178.00 
  • משקל יהלומים 1.42 סה"כ יהלומים 132 משקל זהב 4.3 לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת ליאל טבעת ליאל צפייה מהירה
  • טבעת ליאל טבעת ליאל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת ליאל
  • 6,153.00 
  • משקל יהלומים 0.98 יהלום מרכזי 0.20 סה"כ יהלומים 89 משקל זהב 3.85 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת ליאם צפייה מהירה
  • טבעת ליאם צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת ליאם
  • 6,280.00 
  • משקל יהלומים 0.88 יהלום מרכזי 0.40 סה"כ יהלומים 59 משקל זהב 5.75 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת ליאן טבעת ליאן צפייה מהירה
  • טבעת ליאן טבעת ליאן צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת ליאן
  • 3,577.00 
  • משקל יהלומים 0.10 יהלום מרכזי 0.35 סה"כ יהלומים 20 משקל זהב 1.60 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • בחר אפשרויות
 • טבעת ליאת צפייה מהירה
  • טבעת ליאת צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת ליאת
  • 3,706.00 
  • משקל יהלומים 0.12 יהלום מרכזי 0.40 משקל זהב 2.7 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת ליבי טבעת ליבי צפייה מהירה
  • טבעת ליבי טבעת ליבי צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת ליבי
  • 6,734.00 
  • משקל יהלומים 1.23 סה"כ יהלומים 158 משקל זהב 4.95 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת לידור טבעת לידור צפייה מהירה
  • טבעת לידור טבעת לידור צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת לידור
  • 1,850.00 
  • משקל יהלומים 0.15 יהלום מרכזי 0.13 סה"כ יהלומים 15 משקל זהב 2.37 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת ליטל צפייה מהירה
  • טבעת ליטל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת ליטל
  • 5,256.00 
  • משקל יהלומים 0.49 יהלום מרכזי 0.30 סה"כ יהלומים 93 משקל זהב 4.2 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת לינוי טבעת לינוי צפייה מהירה
  • טבעת לינוי טבעת לינוי צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת לינוי
  • 2,805.00 
  • משקל יהלומים 0.48 סה"כ יהלומים 10 משקל זהב 5.50 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת ליפז טבעת ליפז צפייה מהירה
  • טבעת ליפז טבעת ליפז צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת ליפז
  • 7,225.00 
  • 118 7225שח ליפז ct1.37 d121 g6.20 (2) משקל יהלומים 1.37 סה"כ יהלומים 121 משקל זהב 6.20 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל –…
  • הוספה לסל
 • טבעת לני טבעת לני צפייה מהירה
  • טבעת לני טבעת לני צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת לני
  • 1,352.00 
  • משקל יהלומים 0.26 סה"כ יהלומים 30 משקל זהב 1.6 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת מוריאל טבעת מוריאל צפייה מהירה
  • טבעת מוריאל טבעת מוריאל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת מוריאל
  • 6,334.00 
  • משקל יהלומים 0.42 יהלום מרכזי 0.58 סה"כ יהלומים 37 משקל זהב 2.22 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת מורן טבעת מורן צפייה מהירה
  • טבעת מורן טבעת מורן צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת מורן
  • 3,036.00 
  • יהלום מרכזי 0.30 סה"כ יהלומים 1 משקל זהב 2.55 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת מיכאלה טבעת מיכאלה צפייה מהירה
  • טבעת מיכאלה טבעת מיכאלה צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת מיכאלה
  • 3,845.00 
  • משקל יהלומים 0.77 סה"כ יהלומים 59 משקל זהב 4.10 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת מישל טבעת מישל צפייה מהירה
  • טבעת מישל טבעת מישל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת מישל
  • 7,924.00 
  • משקל יהלומים 1.51 סה"כ יהלומים 143 משקל זהב 6.3 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת מעיין טבעת מעיין צפייה מהירה
  • טבעת מעיין טבעת מעיין צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת מעיין
  • 2,904.00 
  • משקל יהלומים 0.42 יהלום מרכזי 0.17 סה"כ יהלומים 65 משקל זהב 3.31 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת מרטין צפייה מהירה
  • טבעת מרטין צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת מרטין
  • 5,096.00 
  • משקל יהלומים 1.14 סה"כ יהלומים 71 משקל זהב 4.8 לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת מרי צפייה מהירה
  • טבעת מרי צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת מרי
  • 3,498.00 
  • משקל יהלומים 0.60 סה"כ יהלומים 85 משקל זהב 4.8 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת מתן טבעת מתן צפייה מהירה
  • טבעת מתן טבעת מתן צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת מתן
  • 6,388.00 
  • משקל יהלומים 1.19 סה"כ יהלומים 119 משקל זהב 5.85 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת מתניה טבעת מתניה צפייה מהירה
  • טבעת מתניה טבעת מתניה צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת מתניה
  • 1,752.00 
  • משקל יהלומים 0.32 סה"כ יהלומים 11 משקל זהב 2.25 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת נועה צפייה מהירה
  • טבעת נועה צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת נועה
  • 3,320.00 
  • משקל יהלומים 0.29 יהלום מרכזי 0.32 סה"כ יהלומים 21 משקל זהב 2.95 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת נופר טבעת נופר צפייה מהירה
  • טבעת נופר טבעת נופר צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת נופר
  • 2,984.00 
  • משקל יהלומים 0.56 סה"כ יהלומים 38 משקל זהב 3.08 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת נוריאל טבעת נוריאל צפייה מהירה
  • טבעת נוריאל טבעת נוריאל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת נוריאל
  • 6,477.00 
  • משקל יהלומים 1.19 סה"כ יהלומים 115 משקל זהב 5.95 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת ספיר טבעת ספיר צפייה מהירה
  • טבעת ספיר טבעת ספיר צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת ספיר
  • 2,548.00 
  • משקל יהלומים 0.22 יהלום מרכזי 0.17 סה"כ יהלומים 22 משקל זהב 2.80 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת עדי טבעת עדי צפייה מהירה
  • טבעת עדי טבעת עדי צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת עדי
  • 2,804.00 
  • משקל יהלומים 0.50 סה"כ יהלומים 8 משקל זהב 4.3 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת עמנואל טבעת עמנואל צפייה מהירה
  • טבעת עמנואל טבעת עמנואל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת עמנואל
  • 5,424.00 
  • משקל יהלומים 0.97 סה"כ יהלומים 126 משקל זהב 4.40 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת פזית טבעת פזית צפייה מהירה
  • טבעת פזית טבעת פזית צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת פזית
  • 10,543.00 
  • משקל יהלומים 1.89 סה"כ יהלומים 318 משקל זהב 5.7 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת פרח טבעת פרח צפייה מהירה
  • טבעת פרח טבעת פרח צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת פרח
  • 5,559.00 
  • משקל יהלומים 0.76 יהלום מרכזי 0.14 סה"כ יהלומים 67 משקל זהב 7.25 לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת פריי גרין טבעת פריי גרין צפייה מהירה
  • טבעת פריי גרין טבעת פריי גרין צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת פריי גרין
  • 3,541.00 
  • משקל יהלומים 0.64 סהכ יהלומים 20 משקל זהב 4.75 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת קארין טבעת קארין צפייה מהירה
  • טבעת קארין טבעת קארין צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת קארין
  • 2,882.00 
  • משקל יהלומים 0.10 יהלום מרכזי 0.37 סה"כ יהלומים 21 משקל זהב 4.85 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת קטי טבעת קטי צפייה מהירה
  • טבעת קטי טבעת קטי צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת קטי
  • 4,975.00 
  • משקל יהלומים 0.32 יהלום מרכזי 0.37 סה"כ יהלומים 33 משקל זהב 2.5 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת קים טבעת קים צפייה מהירה
  • טבעת קים טבעת קים צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת קים
  • 7,924.00 
  • משקל יהלומים 1.51 סה"כ יהלומים 143 משקל זהב 6.3 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת קרן טבעת קרן צפייה מהירה
  • טבעת קרן טבעת קרן צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת קרן
  • 1,776.00 
  • משקל יהלומים 0.27 סה"כ יהלומים 44 משקל זהב 2.80 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת רובל צפייה מהירה
  • טבעת רובל צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת רובל
  • 2,424.00 
  • לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת רוז טבעת רוז צפייה מהירה
  • טבעת רוז טבעת רוז צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת רוז
  • 5,505.00 
  • משקל יהלומים 1.0 סה"כ יהלומים 7 משקל זהב 3.80 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת רילי צפייה מהירה
  • טבעת רילי צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת רילי
  • 5,441.00 
  • משקל יהלומים 1.28 סה"כ יהלומים 95 משקל זהב 3.85 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת ריף טבעת ריף צפייה מהירה
  • טבעת ריף טבעת ריף צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת ריף
  • 3,073.00 
  • משקל יהלומים 0.50 סה"כ יהלומים 45 משקל זהב 3.7 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת רעות טבעת רעות צפייה מהירה
  • טבעת רעות טבעת רעות צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת רעות
  • 1,119.00 
  • משקל יהלומים 0.17 סה"כ יהלומים 23 משקל זהב 1.33 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת שירי טבעת שירי צפייה מהירה
  • טבעת שירי טבעת שירי צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת שירי
  • 4,711.00 
  • משקל יהלומים 1.94 סה"כ יהלומים 114 משקל זהב 8.15 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת שני טבעת שני צפייה מהירה
  • טבעת שני טבעת שני צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת שני
  • 16,589.00 
  • משקל יהלומים 3.68 סה"כ יהלומים 220 משקל זהב משוער 15.80 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת שרון טבעת שרון צפייה מהירה
  • טבעת שרון טבעת שרון צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת שרון
  • 8,339.00 
  • משקל יהלומים 2.13 סה"כ יהלומים 128 משקל זהב 5.8 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת שרלין צפייה מהירה
  • טבעת שרלין צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת שרלין
  • 5,132.00 
  • משקל יהלומים 1.80 סה"כ יהלומים 109 משקל זהב 12.70 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת תהילה צפייה מהירה
  • טבעת תהילה צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת תהילה
  • 4,877.00 
  • לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל – חלוצי התעשייה 24, חיפה
  • הוספה לסל
 • טבעת תמרה טבעת תמרה צפייה מהירה
  • טבעת תמרה טבעת תמרה צפייה מהירה
  • ,
  • טבעת תמרה
  • 6,312.00 
  • ct1.39 d49 g4.23 6312שח תמרה 2 (3) משקל יהלומים 1.39 סה"כ יהלומים 49 משקל זהב 4.23 (14K) לפרטים והזמנות חייגו: 0776-707-345 * אפשרות לעד 24 תשלומים * 100% קנייה בטוחה * אריזה מהודרת * תעודה גמולוגית והערכת שווי * משלוח חינם עם שליח עד לבית הלקוח * החזר כספי מלא תוך 14 יום * שירות חינם כתובת חנות המפעל –…
  • הוספה לסל
סגירת תפריט
Call Now Button
×

עגלת קניות

WhatsApp chat
דילוג לתוכן